Volume 19, No. 4, October 2019

Table of Contents

Articles

S. Barman, P.K. Neog, P.K. Pathak, P. Mishra and H. Saikia
PDF
1-9
Deepa Thangjam, J.K. Chauhan, R.J. Singh, L. Hemochandra, Ram Singh and L. Devarani
PDF
10-14
C. Vara Prasad and K. Pradhan
PDF
15-20
Madhulika Gautam
PDF
21-23
Netravathi G and N.B. Chauhan
PDF
24-29
Amit Kumar, L.S. Bareth, J.P. Yadav, Manmeet Kaur and Ramdhan Ghaswa
PDF
30-34
Jogender Singh, Kuldeep Singh and Anil Kumar Rathee
PDF
35-37
Devayan Chatterjee, S.K. Jha and Sanjit Maiti
PDF
38-42
D. Jaganathan, Sheela Immanuel, Sanket J. More and P. Sethuraman Sivakumar
PDF
43-48
Ramesh Kumar Damor, Rajeev Bairathi and Ashok Kumar Sharma
PDF
49-52
B.S. Meena, H.R. Meena, K.S. Kadian and Sanchita Garari
PDF
53-56
S.R. Meena, G.S. Bangarva and I.M. Khan
PDF
57-65
Anannya Chakraborty, SK Acharya and Chandrasekhar Chatterjee
PDF
66-69
V. Jyothi and P. Venkata Subbaiah
PDF
70-74
R.J. Singh, Jitendra K. Chauhan2, Ram Singh, T.S. Anurag, L. Hemochandra and M. Victoria Devi
PDF
75-81
Gottemukkula Bhavani, M. Sreenivasulu and V. Ravinder Naik
PDF
82-85
Rajasree R., F.L. Sharma and B. Upadhyay
PDF
86-88
S. Parthasarathi
PDF
89-91
Mahammad Shafi Rupanagudi Shaik and Swati Khandave
PDF
92-95