No 2

Volume 19, No. 2&3, April & July, 2019

Table of Contents

Articles

C.M. Yadav and B.S. Bhimawat
PDF
1-3
Kh. Lily Devi, Manish R. Gurung, Santosh R. Yadav, D. Jhajharia and R. K. Singh
PDF
4-6
R. Venkattakumar Sudha Mysore, R. Venugopalan, B. Balakrishnan, B. Narayaswamy, G.A. Atheequlla,
PDF
7-12
S. Aiswarya Monika Wason, R.N. Padaria and D.U.M. Rao
PDF
13-16
Smriti Singh R.P. Singh ‘Ratan’ and V.K. Singh
PDF
17-19
Ashok Kumar Shakir Ali, Kuldeep Kumar and R.K. Singh
PDF
20-24
Hari Baksh J.N.Yadav, V.P.S. Yadav, Harendra Yadav and A.K. Deshwal
PDF
25-28
Ashok Baindha Gopal Sankhala and Subhash Chand
PDF
29-33
G. Nirmala P. K. Pankaj, K. Ravi Shankar, R. Nagarjuna Kumar, and S.M. Vidyasekhar
PDF
34-38
Ram Singh J.K. Chauhan and S.M. Feroze
PDF
39-45
Tanusha Mahesh Chander and Jayant Goyal
PDF
46-51
Loveleen Kaur Sukhjeet Kaur and Preeti Sharma
PDF
52-55
B. Sharma and D.N. Kalita
PDF
56-59
Swati Khandave Jyothi M. Deshmukh and Mahammad Shafi R. Sk
PDF
60-62
Augustine J. Udoh and Vincent U. Essien
PDF
63-66
N. Muhindro Singh
PDF
67-69
Sandeep Patil Mahesh Mahale, Sudeshkumar Chavan and Vaibhav Shinde
PDF
70-76
T. Rajula Shanthy L. Gunasridharan, L. Saravanan
PDF
77-82
Nischay Patel and Bharatkumar Ashwar
PDF
83-88
Termaric Oinam J.K. Chauhan , R.K. Josmi and Ram Singh
PDF
89-94
Anannya Chakraborty and S.K. Acharya
PDF
95-98
Preetesh Kumari and Kaushal Pratap Singh
PDF
99-103
Manisha Singodia Sanjay Kumar Rewani, Ashok Baindha, Subhash Chand, Sunil Rajoria and Virendra Singh
PDF
104-107
Saroj Patel Y.K. Singh and Beena Singh
PDF
108-111
J.K. Chauhan Mahendra Singh Seveda2, Ram Singh and Deepak Jhajharia
PDF
112-116