Volume 18, No. 4, October 2018

Table of Contents

Articles

Neha Upreti and Neelam Bhardwaj
PDF
1-6
K. Bhagya Lakshmi and K.S. Purnima
PDF
7-11
Neelam Basera and Neelam Bhardwaj
PDF
12-17
N. Laitonjam, Ram Singh, S.M. Feroze , J.K. Chauhan and Deepa Thangjam
PDF
18-23
Vikas Raghuwanshi
PDF
24-28
Tanusha1, Mahesh Chander and Jayant Goyal
PDF
29-35
Sandeep Patil1, Mahesh Mahale, Sudeshkumar Chavan and Vaibhav Shinde
PDF
36-42
Naveenkumar G and R. Sendilkumar
PDF
43-46
S.N. Ghadge and S.C. Fattepurkar
PDF
47-50
K.S. Purnima, K. Bhagyalakshmi and A. Lalitha
PDF
51-55
Akanchha Singh, Basavaprabhu Jirli and Ashok Rai
PDF
56-61
Soumili Das, S.S. Dana and Biswarup Saha
PDF
62-66
Surinder Singh and B.S. Hansra
PDF
67-70
K.U. Deshmukh and R.P. Kadam
PDF
71-74
Diksha Patel, Manvendra Singh, Shyam Singh, Pragya Ojha, Manjul Pandey, S.C. Singh and N.K. Singh
PDF
75-77
Satyajeet, V.P.S. Yadav, S.P. Yadav and Rajender Kumar
PDF
78-80
Bagish Kumar, Gopal Sankahala and Pankaj Kumar Sinha
PDF
81-88
Tarun Kumar Das, K. Pradhan, C. Vara Prasad and Avishek Saha
PDF
89-93
Mayuri Bora, Sonmoina Bhuyan, Manabendra Bharali, Himadri S. Datta and Manashi Chakravarty
PDF
94-96
Salpriya Seby, M.J. Mercykutty and R. Sendilkumar
PDF
97-100