Volume 18, No. 4, October 2018

Table of Contents

Articles

Neha Upreti and Neelam Bhardwaj
PDF
1-6
K. Bhagya Lakshmi and K.S. Purnima
PDF
7-11
Neelam Basera and Neelam Bhardwaj
PDF
12-17
Vikas Raghuwanshi
PDF
18-22
Tanusha, Mahesh Chander and Jayant Goyal
PDF
23-29
Sandeep Patil, Mahesh Mahale, Sudeshkumar Chavan and Vaibhav Shinde
PDF
30-36
Naveenkumar G and R. Sendilkumar
PDF
37-40
S.N. Ghadge and S.C. Fattepurkar
PDF
41-44
K.S. Purnima, K. Bhagyalakshmi and A. Lalitha
PDF
45-49
Akanchha Singh, Basavaprabhu Jirli and Ashok Rai
PDF
50-55
Soumili Das, S.S. Dana and Biswarup Saha
PDF
56-60
Surinder Singh and B.S. Hansra
PDF
61-64
K.U. Deshmukh and R.P. Kadam
PDF
65-68
Diksha Patel, Manvendra Singh, Shyam Singh, Pragya Ojha, Manjul Pandey, S.C. Singh and N.K. Singh
PDF
69-71
Satyajeet1, V.P.S. Yadav, S.P. Yadav and Rajender Kumar
PDF
72-74
Bagish Kumar, Gopal Sankahala and Pankaj Kumar Sinha
PDF
75-82
Tarun Kumar Das, K. Pradhan, C. Vara Prasad and Avishek Saha
PDF
83-87
Mayuri Bora, Sonmoina Bhuyan, Manabendra Bharali, Himadri S. Datta and Manashi Chakravarty
PDF
88-90
Salpriya Seby, M.J. Mercykutty2 and R. Sendilkumar
PDF
91-94