Volume 18, No. 2, April 2018

Table of Contents

Articles

K.G. Sangeetha, A.K. Sherief Allan Thomas and B. Seema
PDF
1-6
Sanseeta Gogoi, Sundar Barman and Nagen Borboloi
PDF
7-11
B.S. Ghanghas, J.S. Malik and V.P.S. Yadav
PDF
12-16
D. Bortamuly and P.K. Das
PDF
17-20
D.A. Nithya Shree, Roopa U. Natagall and Rekha Rayanagoudar
PDF
21-25
Sumita Acharya
PDF
26-30
K. Bhagya Lakshmi, K.S. Purnima and B. Jamuna Rani
PDF
31-35
T. Srinivas, T. V. Sridhar, P. Punna Rao and T. Ramesh Babu
PDF
36-41
Surendra Kumar and N.K. Sharma
PDF
42-45
K. Pradhan, Subhrajyoti Panda and C. Vara Prasad
PDF
46-53
Kumari Jyoti, Akanksha Pandey and M.L. Sharma
PDF
54-56
Monsumi Borah, Manoshi Baruah Deka and Sayanika Borah
PDF
57-61
Nikulsinh M. Chauhan
PDF
62-65
Sumit Yadav, Godara A.K. and V.P.S. Yadav
PDF
66-71
Narendra Khode, B.P. Singh, Mahesh Chander and D. Bardhan
PDF
72-77
Pushpa Devi and Lalita Vatta
PDF
78-81
Anil Kumar Singh, R.K.S. Tomar and Y.C.Rikhari
PDF
82-85
Arpita Sharma, Sunil Kumar and Naresh Kumar Kandpal
PDF
86-90
B.L. Dhaka, L.Vatta and K.Chayal
PDF
91-92
I. Merlin Kamala, J.S., Kennedy and I.I. Devanand
PDF
93-96
Raj Singh Kushahwah, Rupendra Kumar, U.C. Sharma, N.S. Bhadauria, N.K. Kushwaha and Chandan Kumar
PDF
97-100