Volume 17, No. 3, July 2017

Table of Contents

Articles

Papnai Gaurav, Bhardwaj Neelam, Kashyap S. K. and Sunetha Shweta
PDF
1-6
Pankaj Kumar Meghwal, Rajkumar Josmee Singh and Ram Singh
PDF
7-9
Devesh Thakur, Mahesh Chander and Sushil Kumar Sinha
PDF
10-15
Saiman Manger, K. Pradhan, Avishek Saha and Rema Das
PDF
16-21
Pankaj Kumar and Prabhjot Kaur
PDF
22-29
P.P. Singh, S.V.S.Chauhan and Y.P.Singh
PDF
30-32
R. Venkattakumar1, Sudha Mysore, Nita Khandekar, B Narayanaswamy and B. Balakrishna
PDF
33-38
Monosri Johari and K. K. Saharia
PDF
39-43
P. Ahmed, R.K. Nath, A.C. Sarmah and P.C. Deka
PDF
44-46
Laxman M. Ahire, K.H. Rao and B.S. Sontakki
PDF
42-52
Augustine J. Udoh and Comfort E. Ekanem
PDF
53-62
K.MadhuBabu, S.Sowjanya, and Laxman M. Ahire
PDF
63-68
Pubali Saikia
PDF
69-73
K. Pradhan and Rema Das
PDF
74-81
Naveenkumar G, R. Sendilkumar, A. Sakeer Husain and Mercy Kutty
PDF
82-85
P.P. Wankhade, D.M. Mankar and N.M. Kale
PDF
86-91
O. P. Parganiha and M. L. Sharma
PDF
92-96
S. R. Suramwad and B.T. Kolgane
PDF
97-104
S.B. Goudappa, Jyothi Kalyanra and Shashidhara.K.K3
PDF
105-108
Ch.Kirankumar, E.Karunasree and R.V.S.K. Reddy
PDF
109-112
O.W. Kareem, K.D. Kokate and P.B. Kharde
PDF
113-116
Nasreen Anjum, CH. Satyanarayana, G.R.K. Sharma and D. Sreenivas
PDF
117-121