Volume 17, No. 2, April 2017

Table of Contents

Articles

Ram Singh, S.M. Feroze, Lala I.P. Ray , K. Johny Singh and D. Muliar
PDF
1-4
Kesar Chayal and Asha Dagar
PDF
5-8
Debashis Dash, Birendra Kumar and Girijesh Singh Mahra
PDF
9-13
S.B. Goudappa, Shashidhara. K.K and Jyothi Kalyanrao
PDF
14-18
Pubali Saikia and Manoshi Baruah Deka
PDF
19-23
Sundar Barman, Nivedita Doley and Ramani Kanta Thakuria
PDF
24-28
Biswajit Goswami and Prabir Kumar Gangopadhyay
PDF
29-32
Veenita Kumari and R. Vasantha
PDF
33-35
Pankaj Mishra, Devi Singh Rajput, N.K. Sharma and A.K. Jain
PDF
36-39
A.H. Akand, B.P. Singh, Mahesh Chander and R. Tiwari
PDF
40-46
R.S. Suman
PDF
47-51
Swapnil Shivdas Shirke, Monalisha Devi Sukham, Nashad M., Pradeep H.D., Ramees Rahman. M, Mahesh Kumar Farejiya
PDF
52-56
M. Rokonuzaman
PDF
57-62
N.M.Kale, D.M. Mankar, P.P. Wankhade and P.P.Bhople
PDF
63-68
Satpal Singh, Rajni and S.S. Walia
PDF
69-72
Abdul Sadat, Sunil Kumar Ghosh and Kaushik Chakraborty
PDF
73-77
P.P. Wankhade, D.M.Mankar, N.M.Kale and Y.B.Shambharkar
PDF
78-80