Volume 17, Special Issue, January 2017

Special issue on veterinary research and extension

Table of Contents

Articles

G.V. Deekshit, R. Harilal and G. R. K. Sharma
PDF
1-4
A.Kashap, R.B. Ambade S. H. Dalvi and P.M. Kapale
PDF
5-9
Pavan Belakeri, K. Satyanarayan, V. Jagadeeswary, S. Yathiraj, K. C. Veeranna and Y. B. Rajeshwari
PDF
10-15
K. Mahakur, P. Panda, and B.C.Das, G.D.Nayak
PDF
16-19
K. M. Sakthivel
PDF
20-25
Liakot Hussain, K. K. Saharia and M. Johari
PDF
26-30
Nasreen Anjum, CH. Satyanarayana, G.R.K. Sharma and D. Srinivas
PDF
31-35
P.V. Nandedkar, Bagale S.S., Shaikh G.M. and Abdul Aziz
PDF
36-41
P. V. Meshram, R.B. Ambade, S.Y. Shirale and S.S.Chavan
PDF
42-45
Channappagouda B. and Sasidhar, P.V.K.
PDF
46-49
Shahaji Phand, Rupasi Tiwari and Vijay Basunathe
PDF
50-57
Sangram Chavan, D.S. Deshmukh and V.V. Karande3
PDF
58-61
Sonawane N.D., Patodkar V.R., Sardar V. M. Kadam A.S., Jadhav S.N. and Lonkar V.D.
PDF
62-66
S. R. Kolhe, R.P. Kolhe, U.V. Jagtap and V. V. Sulakhe
PDF
67-71
Vikas V. Karande, M. M. Gatne, R.J. Zende, R.V. Gaikwad, P.L. Dhande, S.H. Dalavi, S.S.Chavan, A.S. Nagvekar and Sujata B
PDF
72-77
Sudhir Kumar Rawat, Sarju Narain and S.P. Tyagi
PDF
78-81
M.S. Bawaskar, D.S. Raghuwanshi, S.K. Sahatpure and S.S. Bawaskar
PDF
82-84
R.C. Kulkarni, A.B. Mandal, S.S. Sole S. Dey and V.M. Salunke
PDF
85-88
V. K. Basunathe and Hema Tripathi
PDF
89-96
Santosh S. Pathade, Manish N. Sawant, Sadashive S.M., Pordhiya, K.I. and N. Ramesh
PDF
97-100
N.P. Singh, Triveni Dutt, P.K. Bharti , B.H.M. Patel, G.K. Gaur, Vinod Kumar, Mukesh Bhakat and Deepak Upadhyay
PDF
101-104
T.C. Shende, P.S. Kulkarni and P.C. Pawar
PDF
105-107
Rewendra Kumar Sahu, Y.B. Shambharkar, M. L. Sharma and Y.S. Dhruw
PDF
108-111
Lonkar V.D., Kadam A.S., Nimbalkar V.G., Daware A.G. and Yenge G.D.
PDF
112-116
P.P. Singh, S.V.S.Chauhan P.K. Pankaj and B.P.S. Raghubanshi
PDF
117-119
Pankaj Seth, Mahesh Chander Navab Singh, Rita Kumari, V.K. Basunathe and Ganesh Das
PDF
120-124
Kirti , Dipak De and Pankaj Kumar Mandal
PDF
125-128
Hitaishi Singh
PDF
129-137