Volume 16, No. 2, May 2016

Table of Contents

Articles

Rumman Akter Kafura, M.D. Safiul Islam Afrad, Foyez Ahmed Prodhan Dipanwita Bhattacharjee Chakraborty
PDF
1-5
S.H. Baba, B.A. Zargar, Showket A. Mir, Y. Hamid, N.A. Qammer
PDF
6-11
Prashant Sharma, S.K. Badodiya
PDF
12-14
P.Mooventhan, K.S. Kadian, R. Senthil Kumar3, B.S. Meena
PDF
15-18
Nikam Vinayak Ramesh, Premlata Singh
PDF
19-24
Afrin Sultana, Md. Safiul Islam Afrad, Muhammad Ziaul Hoque, Dipanwita Bhattacharjee
PDF
25-30
Pankaj K. Sinha, B.K. Singh, P. Singh, R.R. Burman, Satyapriya
PDF
31-36
S. Fayaz, P.V. Sathya Gopal, S.V. Prasad
PDF
37-40
Seenath Peedikakandi, P. Indira Devi
PDF
41-46
Sujata Parmar, Girish Deshmukh, R.M. Jadeja
PDF
47-50
B. Nirmala1, Amtul Waris, Muthuraman. P
PDF
51-54
Y. Jackie Singh, S. N. Ojha, D.K. Pandey, A.D. Upadhyay1, P. S. Ananthan, H. Bharati, R. K. Mehta
PDF
55-59
Sudhir Kumar Rawat, Ramjee Gupta, Sarju Narain
PDF
60-64
Anil Kumar Singh, R.K.S. Tomar, B.S. Kasana, Y.C. Rikhari, Pradeep Kushwaha
PDF
65-69
M.L. Roy, K.S. Kadian
PDF
70-75
Anitha Pauline. A, C. Karthikeyan
PDF
76-80
Jyoti M. Deshmukh, S.B. Bhange
PDF
81-85
Ajay Kumar , Randhir Singh, Satyendera Singh, S.R. Dar, R.D. Jat, Vipin Kumar, D.K. Singh
PDF
86-88
Abdullah Faiz, Gangadharappa N.R
PDF
89-92
Kareem, O.W., P.B. Kharde
PDF
93-95