Volume 14, No. 2, May 2014

Table of Contents

Articles

S. Bera, S.K. Acharya, Ruby Kundu
PDF
1-6
Ajieh, Patrick Chuks
PDF
7-11
D. S. Dhakre, D. Bhattacharya
PDF
12-15
Monosri Johari, K. K. Saharia, P. Hazarika, L.Sanathoi Khuman, Leema Bora, M.N.Ray
PDF
16-19
Sanjay Kumar, Ravinder Singh, Akhilesh Singh
PDF
20-24
Vipinkumar.V.P., Asokan. P.K.
PDF
25-30
Aparna Radhakrishnan, S.K. Meti, S.B. Goudappa
PDF
31-35
Sanjit Mait, S.K. Jha, Sanchita Garai, Arindam Nag, R. Chakravarty, K. S. Kadian, B. S. Meena
PDF
36-40
S.R.K. Singh, Anupam Mishra, U.S. Gautam, A.P. Dwivedi, Prem Chand
PDF
41-45
Pooja Patel, M.M. Patel, S.K. Badodia, Prabhakar Sharma
PDF
46-49
Ruchi Singh, S.P. Singh
PDF
50-53
P. Singh1, Meenakshi Choudhary, J.P. Lakhera
PDF
54-59
Abhilasha Sharma, Dharm Singh, Gopal Singh Solanki
PDF
60-63
Sapna Jarial
PDF
64-70
S.H. Baba, M.H. Wani, B.A. Zargar, H.A. Malik, Showket A. Mir
PDF
71-77
K. Garg, D.P. Rai, S.K. Badodiya, S.K. Shakya
PDF
78-81
Amod Sharma, Vengoto Venyo, Jitendra Chauhan
PDF
82-86
B.S. Meena, Jitendra Chauhan, T. Rajula Shanthy, B.P. Singh
PDF
87-90
Prakashkumar Rathod, T. R. Nikam, Sariput Landge, Amit Hatey, B.P. Singh
PDF
91-95
Prakashkumar Rathod, T. R. Nikam, Sariput Landge, Amit Hatey, B.P. Singh
PDF
91-95
A. Borgohain, L. Bora, K.K. Saharia, P. Hazarika, M.N. Ray
PDF
96-99
Rupendra Kumar, S.K. Jha, Ram Chand, Randhir Singh, Sanjit Maiti
PDF
100-103
Ajay Kumar, Jitendra Chauhan, B.S. Meena, Berjesh Ajrawat
PDF
104-106
C. Jana, F.H. Rahman, S.K. Mondal, A.K. Singh
PDF
107-110
Kiranjot Sidhu, Sayanika Borah, Mandeep Sharma
PDF
111-115
Sanjay Kumar Rewani, Lalhumliana Tochhawng
PDF
116-119
H.R. Pannu, J.P. Lakhera, J.P. Yadav, K.C. Jeengar
PDF
120-122
M.A. Ansari, N. Prakash, I. M. Singh, P. K. Sharma, Punitha. P
PDF
123-126
Pubali Saikia, Daisy Hazarika, Manoshi B.Deka, K. K. Saharia, Leema Bora
PDF
127-130
Sonu Fartyal, Surya Rathore
PDF
131-134
H. Sarma, R. Sarma , A.K. Sarmah, G.K. Upamanya, N. Kalita
PDF
135-137
Neetu Kumari, S.B. Choudhary, S.K. Jha, S.R.K.Singh
PDF
138-140
Nick Monzy Martin
PDF
93-103