Volume 14, No. 1, January 2014

Table of Contents

Articles

Letha Devi G., P. Khandekar, Chandrappa T.
PDF
1-4
A. Manoj, K. Vijayaragavan
PDF
5-10
Biswarup Saha, Rajita Devi
PDF
11-16
T. Matouleibi Chanu, David. J. Baite, M. Kunjaraj Singh, D.U.M.Rao
PDF
17-20
Ajieh, Patrick Chuks
PDF
21-25
Alka Singh, Kanchan Sandhu
PDF
26-29
Loukham Devarani, A. K. Bandhyopadhy
PDF
30-35
Kanchan Sandhu, Alka Singh Singh
PDF
36-48
Alok Kumar, B.P. Mishra, Triveni Dutt, C. Prasad
PDF
49-55
R. Venkattakumar, B.S. Sontakki
PDF
56-63
D.S. Dhakre
PDF
64-67
Babita Sharma
PDF
68-74
Sanjit Roy, Prabhat Kr. Pal, Kausik Pradhan
PDF
78-82
G. Netravathia, N.B. Chauhan
PDF
83-86
P. Mooventhan
PDF
87-89
Kumari Shweta
PDF
90-92
Dhiraj K. Singh, Premlata Singh
PDF
93-95
K. Senthilkumar, K. Devaki, R. Subramanian
PDF
96-98
Pravin C. Gedam, R.N. Padaria
PDF
99-101
Neetu Kumari, S.R.K. Singh, S.K.Jha, S.B. Choudhary
PDF
102-104
Manoj Sharma, Gurdeep Singh, Keshav
PDF
105-108
Ravinder Singh, Subhash Kumar, Sanjay Kumar
PDF
112-114
Quadri Javeed Ahmad Peer, S.K. Kher, Nafees Ahmad, J.S. Manhas, Jasvinder Kaur
PDF
115-117
P.L.R.J. Praveena, Pochiah Marathy, V. Sudha Rani
PDF
118-121
C. M. Yadav, O. P. Pareek
PDF
122-123
Sunita Kumari Kamal, Rajiv Kumar
PDF
124-126