Volume 12, No. 3, September 2012

Table of Contents

Articles

P. Bala Hussain Reddy, P.V.K. Sasidhar, P.V. Satya Gopal
PDF
1-7
Dhiraj K. Singh, N.K. Pandey
PDF
8-12
V.K. Yadav, Sudeep Marwaha, Sangit Kumar, P. Kumar, Jyoti Kaul, C.M. Parihar, P. Supriya
PDF
13-17
L. Manjunath, Shashidahra.K.K
PDF
18-22
Atar Singh, A. K. Singh, Lakhan Singh
PDF
23-27
Rupak Goswami, Malay Paul
PDF
28-36
S.K. Badodiya, Sadhana Tomar, M.M. Patel, O.P. Daipuria
PDF
37-41
N.M. Chauhan, N.B. Chauhan
PDF
42-47
K. Pradhan, Kuntal Mukherjee
PDF
48-52
Noorjehan A.K.A. Hanif, I. Mohammed Iqbal
PDF
53-59
A.K. Singha M.J. Baruah
PDF
60-65
N. Akila, Mahesh Chander
PDF
65-69
D. Jaganathan, Ram Bahal, R. Roy Burman, V. Lenin
PDF
70-73
S.B. Singh, P. Punitha
PDF
74-78
H. L. Verma, Hanuman Lal, B. S. Bhimawat
PDF
79-83
V.P. Khambalkar, Ritesh Suman, C.V. Rathod, C.N. Gangde
PDF
84-91
Sendilkumar. R
PDF
92-96
S.K. Singh, Jitendra Chauhan, G. Singh, Rashmi Singh
PDF
97-101
Ashutosh Das, Debabrata Basu, Rupak Goswami
PDF
102-107
D.P. Rai, Santosh Kumar Singh, Sachindra Kumar Pandey
PDF
108-111
C. Karpagam
PDF
112-115
S.R.K. Singh, U.S. Gautam, S.K. Pandey
PDF
116-120
Dayanand, R.K.Verma, S.M.Mehta
PDF
121-123
Ranjana Gupta, Jitendra Chauhan, Prakashkumar Rathod
PDF
124-127
S. Agnes Daney Angela, Sheela Immanuel, P.S. Ananthan
PDF
128-131
Shashi Dahiya, Seema Jaggi, K.K. Chaturvedi, Anshu Bhardwaj, R.C Goyal, Cini Varghese
PDF
132-135
R.K. Singh, S.K.Tyagi
PDF
136-139
Rupender Kaur, Rajendra Rathore
PDF
140-142