Volume 12, Special Issue, January 2012

Table of Contents

Articles

R.P. Singh
PDF
1-5
C. Prasad
PDF
6-19
B.S. Hansra, P.K. Jain
PDF
20-24
V. Veerabhadraiah
PDF
25-28
A.K. Singh, Lakhan Singh, Jitendra Chauhan
PDF
29-30
A.K. Singh, N.J. Maitra, P. Chatterjee, P.P. Pal, S.K. Roy
PDF
31-37
B.K. Narayana Swamy
PDF
43-53
R.P. Singh Ratan, A.K. Singh, Niva Bara
PDF
54-58
Ashok K. Singh, Narendra Kumar Sharma
PDF
59-61
R.P. Singh
PDF
62-65
Nikhila Bhagwat
PDF
70-74
S K Das
PDF
75-79
Asit Ranjan Satpathy
PDF
80-84
Sayanika Borah, Daisy Hazarika, H.C. Kalita
PDF
85-88
Arun K. Chaudhary, V. K. Singh, Maneesh Tewari
PDF
89-92
Fatemeh Hosseini, Mohammad Chizari, Amir Manian
PDF
93-98
P.V. Satya Gopal, B.Vijayabhinandana
PDF
99-104
Vijaykumar. N. Ghante
PDF
105-107
Pankaj Kumar, Kuldeep Singh, Rupinder Chandel, Harjeet Kaur
PDF
108-111
Poonam Parihar, S.K. Kher, P.S. Slathia, N. Ahmed
PDF
112-114
Seeralan.S, Anupam Mishra, S.B.Singh, M.Ramasubramanian
PDF
115-117
Sunita Chauhan, A. R. Raju, G. Majumdar, M. K. Meshram
PDF
118-120
Aston Oliver Mulwafu, Jayasree Krishnankutty
PDF
121-127
Braj Mohan, Khushyal Singh, A. K. Dixit
PDF
128-131
CH. Satyanarayana, B. Sudhakar Rao
PDF
132-138
S.B. Goudappa, S. Surekha, B.S. Reddy
PDF
138-141
Kaushal Kumar Jha
PDF
142-145
Narendra Singh, R.B. Srivastava
PDF
146-149
Paras, V.K. Singh, Arun Chaudhary
PDF
150-153
R. Venkattakumar, B.S. Sontakki
PDF
154-160
Paras, Sanjay Mathur
PDF
161-168
Indira Bishnoi, Sarita Verma, Swati Rai
PDF
169-173
Kanchan Sandhu, Kuldeep Singh
PDF
174-179
Manoj P. Samuel, S. Senthilvel, A. C. Mathew
PDF
180-185
Nafees Ahmad, S.P.Singh, P. Parihar
PDF
186-188
S.K. Garg, S.K. Badodiya, O.P. Daipuria, U. Rawat
PDF
189-190
S.K. Shakya, S.K.Badodiya, R.S. Kushwah, A.M. Jaulkar, SVS Chauhan
PDF
192-195
Shashidahra K.K., B.S. Reddy
PDF
196-201
V. Meshram, N.Chobitkar, V. Paigwar, S.R. Dhuware
PDF
202-204
H.P. Singh, Durga Singh, P.S. Naruka, B.S. Gupta
PDF
205-206
Mayank Singh
PDF
207-210
J.P. Yadav
PDF
211-216
Shashidhara. K. K
PDF
217-221
Shubhadeep Roy, Neeraj Singh
PDF
222-224
Rajesh Kumawat, J.P. Yadav
PDF
225-228
Shashidahra .K.K
PDF
229-231
P.P. Wankhade
PDF
232-234
Bhagwan Singh, Soma Srivastava
PDF
235-237
Farhood Golmohammadi
PDF
238-244
I.M. Khan, Sangram Singh, G. S. Bangarwa, Dhanraj
PDF
245-251
N. M. Kale, D.M.Mankar, P.P. Wankhade
PDF
252-260
Himmat Kumar Jeenger, Gopal Sankhala
PDF
261-263
Seemaprakalpa, Manju Arora
PDF
264-267
Dorjey Angchok, R B Srivastava
PDF
268-271
S.B. Goudappa, S. Surekha, B.S.Reddy, A.M. Benki
PDF
272-276
Soma Srivastava, Bhagwan Singh
PDF
276-278
Neha Pandey, M.A. Ansari
PDF
279-282
Ram Jiyawan, Kalyan Ghadei, Manver Singh, D.K.Sujan
PDF
283-287
Sheeba Rebecca Isaac, Bindu Podikunju
PDF
288-290
(Smt.) A. Mishra, A.Mishra
PDF
291-295
Kruti Thaker, Santosh Ahlawat
PDF
296-302
Shailendra Singh, V.K. Khaddar, R.P. Ahirwar, Leelavati
PDF
303-306
Abha Singh B.N.Sadangi
PDF
307-312
Inderpreet Kaur, Varinder Pal Singh, Harpreet Kaur, Prabhjot Singh
PDF
313-321
Gopichand, Sunil Kumar
PDF
322-325
A. Mishra, (Smt.) A. Mishra, M.F.Jabbar
PDF
326-329
R.S. Rathore P.N. Kalla, J. P. Yadav
PDF
330-333
Rajesh Singh, R.P. Srivastava
PDF
324-327
Ganesh Dutt Sharma, M.C. Yadav, K.P. Singh, B.P. Singh
PDF
328-329
Rajesh Singh, Lekha Ram, R.P. Srivastava
PDF
340-344